Produkcja warzyw świdnik

Fabrykacja warzyw – czy wybrać specjalizację?

Wytwórczość warzyw wiąże się przeciętnie na samym początku z dylematem a w dodatku niezbędnością odpowiedzi na zapytanie: „Czy specjalizować się w fabrykacji jednego warzywa, czy też trudnić się wytwórczością kilku różnorodnych roślin?”. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i pociąga za sobą parę konsekwencji. Na nieszczęście, rolnik jako fabrykant, też ponosi pewne niebezpieczeństwo swoich decyzji, co w ciągłości przekłada się na wytwarzany z fabrykacji rolnej dochód albo poniesienie przez rolnika utraty. Specjalizowanie się w fabrykacji jednego warzywa dopuszcza w szczególności nazbierać kompletną wiedzę na temat uprawy danej rośliny, jej wersji, i zagrażających uprawom niebezpieczeństwom. Uprawa jednego gatunku warzyw pozwala na zniwelowanie kosztów uprawy poprzez hurtowy zakup nawozów a także środków ochrony, a także oferuje zakontraktowanie odbioru warzyw z jednym partnerem, co w dużej mierze jest w stanie okroić wydatki obu stron transakcji, ale przy tym podwyższa ryzyko, że jakieś kłopoty u fabrykanta lub nabywcy będą istotnie wpływały na drugą stronę umowy. Dywersyfikacja upraw w odróżnieniu od specjalizacji zwiększa koszty, lecz pomniejsza ryzyko powiązane z hodowlą.
sitemap